જીવન સાથી પસંદગીને લાગતા કોઇપણ ફેરફાર શ્રી કમલેશભાઈ ઢીમ્મર(Whatup No: 9913171312)ને જણાવવા વિનંતી....ધીવર સમાજ - સમજદાર સમાજ. તમારી બે મિનીટ આપી સાચી માહિતી વડે રજીસ્ટ્રેશન કરવા વિનંતી (Email-ID, Mobile Number). વધુ મા વધુ ધીવર સમાજના સમાજના નાગરિકો આ સાઈટ સાથે જોડાય એવી અપેક્ષા.આ સાઈટ ને લગતુ કોઈ પણ સુચન તમે Contact પેજ પર જઈ અમને મોકલી શકો છો...
હેતલબેન (101)
4'-8"/46 KG
નવસારી
M.Sc., B.Ed. (Running)
અભ્યાસ
હિનાક્ષીબેન (102)
5'-4"/65 KG
નવસારી
M.A.
મુગ્ધા (103)
5'-3"/60 KG
વ્યારા
B.Pharm
બિજલ (104)
155 CM/65 KG
બારડોલી
B.E. Computer Science & Engineering
દિક્ષિતાબેન (105)
5'-0"/40 KG
મોતા
M.Sc. B.Ed.
અભ્યાસ B.Ed.
કૃતિકા (106)
4'-9"/44 KG
બીલીમોરા
B.C.A. Language Courses
મૈત્રી (107)
5'-2"/48 KG
ધરમપુર
B. Pharm
અભ્યાસ ચાલુ - એમ. ફાર્મ
પૂજા (108)
5'-3"/72 KG
બીલીમોરા
B. Tech Electronics & Communication
અભ્યાસ ચાલુ વર્ષે પુરો થયો છે.
પૂજાકુમારી (109)
157 CM/70 KG
ઉનાઈ
M.Com, F.Y. B.Ed. Running
અભ્યાસ
કિન્નરી (110)
145 CM/35 KG
બીલીમોરા
Std. 10
નોકરી-હેલ્પર
અંજલી (111)
147 CM/47 KG
વલસાડ
M.A. Running
નિકેતા (112)
5'-2"/46 KG
ગણદેવી
B.Sc., Micro Biology P.G.D.M.L.T.
ઘરકામ
નિરંજનાબેન (113)
4'-9"/34 KG
બીલીમોરા
Std. 12 Pass
નોકરી સેલ્સ ગર્લ
શિવાની (114)
5'-5"/60 KG
બારડોલી
M.Com
ટયુશન કલાસીસ
સ્નેહાબેન (115)
155 CM/50 KG
નવસારી
P.T.C. With B.A.
નોકરી- તાલુકા પંચાયત, તાલુકા કો.ઓર્ડિનેર
વંદનાબેન (116)
5'-1"/45 KG
ગણદેવી
B.Com
નોકરી- સિદ્ધી વિનાયક કોમ્યુ. કલાસીસ, કોમ્પ્યુટર ટીચર
કિન્નરીબેન (117)
5'-1"/44 KG
બીલીમોરા
Std. 12 Pass
નોકરી-જીવનધારા દવાની કંપની,
શીતલબેન (118)
5'-3"/49 KG
સુરત
Std. 10
નોકરી-ૠજુલ બાળકોની હોસ્પિટલ, (નર્સ)
પ્રિયંકા (119)
5'-6"/55 KG
વલસાડ
M. Com
નોકરી- આસિસ્ટન્ટ ટેક્ષ કન્સલ્ટન્ટ
નિમિષાકુમારી (120)
5'-2"/66 KG
વેસ્મા
B.R.S., M.S.W.
નોકરી-ભારતીય સ્ટેટ બેંક, અબ્રામા શાખા વ્યવસ્થાપક
ચક્ષુતાબેન (121)
5'-5"/46 KG
ઊંડાચ
Std. 12
ઘરકામ
યુથિકા (122)
5'-3"/75 KG
નવસારી
M.B.B.S.
ભાવના (123)
4'-8"/51 KG
સુરત
M.Com
નિધી (124)
5'-2"/45 KG
વાંસદા
BCA
પૂજા (125)
5'-1"/44 KG
પલસાણા
B.A
નોકરી- ડેન્ટલ કિલનીક (રીસેપ્શનિષ્ટ)
કરિશ્મા (126)
156 CM/41 KG
વેસ્મા
MSW
નોકરી- મિેડકલ સોશ્યલ વર્ક
મયુરીબેન (127)
4'-5"/50 KG
નવસારી
Std. 10
હેમાંગી (128)
5'-3"/58 KG
ગાંગપુર (બુહારી)
B. Com
નિલીમાબેન (129)
148 CM/42 KG
નિહાલી
B.E.E.C.
નોકરી-આસી. એન્જીનીયર
નિકિતાકુમારી (130)
156 CM/70 KG
નવસારી
M.A.
ટયુશન કલાસ
Showing 1 to 30 of Total 207 Records