શ્રી સમસ્ત ધીવર સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ | આપનું હાર્દિક સ્વાગત
ધીવર સમાજ - સમજદાર સમાજ. તમારી બે મિનીટ આપી સાચી માહિતી વડે રજીસ્ટ્રેશન કરવા વિનંતી (Email-ID, Mobile Number). વધુ મા વધુ ધીવર સમાજના સમાજના નાગરિકો આ સાઈટ સાથે જોડાય એવી અપેક્ષા.આ સાઈટ ને લગતુ કોઈ પણ સુચન તમે Contact પેજ પર જઈ અમને મોકલી શકો છો..

About Us

SHREE SAMAST DHIVAR SAMAJ VIKAS TRUST

This is a community website built for Dhimar,Dhivar,Kevat and Bhagat community development in all the sense. We have a thought behind it that we will build a very strong community which will help the people with any reason.

We will take a step to solve there problem to the extent.But for doing all this we need all of your help,then only we can be a developed community. And we assure you will get all the records of what we are doing financially and socially.

Like if your donating some amount and we are helping people with that.

Read More

શ્રી સમસ્ત ધીવર સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ (SSDSVT)

સામાજીક સુરક્ષા

Members

3972

Claims

113

તબીબી સહાય

Members

455

Claims / Sahay

3 / 5


Matrimonial

યોગીકુમારી

ટીમ્બરવા

રાહુલ

વ્યારા

રીંકલબેન

માણેકપોર (ગડત)

મૈત્રી

ધરમપુર

અજયકુમાર

વલવાડા

કિન્નરીબેન

બીલીમોરા

ધર્મેન્દ્રકુમાર

બીલીમોરા

કેતનકુમાર

નવસારી

પરિમલકુમાર

મઢી

ડિન્કેશકુમાર

બાજીપુરા

કિન્નરી

બીલીમોરા

દિવ્યાબેન

બીલીમોરા

હરિકૃષ્ણ

ટીમ્બરવા

નેહા

સુરત

પૂજા

પલસાણા

જીતેન્દ્રકુમાર

બીલીમોરા

નિલેશ

વ્યારા

અંજલિ

વલસાડ

સામર્થ્ય

આંતલીયા

ભાર્ગવ

પલસાણા