ધીવર સમાજ - સમજદાર સમાજ. તમારી બે મિનીટ આપી સાચી માહિતી વડે રજીસ્ટ્રેશન કરવા વિનંતી (Email-ID, Mobile Number). વધુ મા વધુ ધીવર સમાજના સમાજના નાગરિકો આ સાઈટ સાથે જોડાય એવી અપેક્ષા.આ સાઈટ ને લગતુ કોઈ પણ સુચન તમે Contact પેજ પર જઈ અમને મોકલી શકો છો..

About Us

SHREE SAMAST DHIVAR SAMAJ VIKAS TRUST

This is a community website built for Dhimar,Dhivar,Kevat and Bhagat community development in all the sense. We have a thought behind it that we will build a very strong community which will help the people with any reason.

We will take a step to solve there problem to the extent.But for doing all this we need all of your help,then only we can be a developed community. And we assure you will get all the records of what we are doing financially and socially.

Like if your donating some amount and we are helping people with that.

Read More

શ્રી સમસ્ત ધીવર સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ (SSDSVT)

સામાજીક સુરક્ષા

Members

3972

Claims

113

તબીબી સહાય

Members

455

Claims / Sahay

3 / 5Congratulations Students

Yesha Dhivar

10th Std - 92.67 %

Father : Tusharbhai Dhivar

Surat

Shivang Dhimmar

10th Std - 95.00 %

Father : Ishvarbhai Dhimmar

Surat

Nishita Dhimmar

10th Std - 80.14 %

Father : Rakeshbhai Dhimar

Surat

Priyansi Dhimmar

10th Std - 91.83 %

Father : Vijaybhai Dhimmar

Surat

Riya Dhimmar

10th Std - 91.05 %

Father : Bhupendrabhai Dhimmar

Surat

Shiv Kevat

10th Std - 81.00 %

Father : Ashishbhai Kevat

Valsad

Himalay Dhimmar

10th Std - 94.66 %

Father : AshokKumar Dhimmar

Bilimora

Harshit Dhimmar

10th Std - 91.33 %

Father : Shirishchandra Dhimar

Bilimora

Madhavi Dhimar

10th Std - 71.33 %

Father : Samirbhai Dhimar

Madhi

Vrutik Panvala

12th commerce - 88 %

Father : Rajeshbhai Panvala

Surat

Mansi Dhimmar

10th - 89.7%

Father : Ashvinbhai Dhimmar

Valsad

Priyanshiben Dhimmar

10th - 90.00 %

Father : Hasmukhbhai Dhimmar

Chalthan

Sakshi Kevat

SSC( CBSE ) - 73%

Father : Mr. Jitendrabhai Kevat

Baroda