શ્રી સમસ્ત ધીવર સમાજ વિકાસ ટ્રસ્ટ | સમાજના હોદેદારો

Trustees

પ્રમુખ શ્રી Chairman
શ્રી જનક્ભાઇ રામભાઇ ઢીંમર Mr. Janakbhai Rambhai Dhimmar
સુરત (SDSWT) Surat (SDSWT)
9824146334 9824146334
મંત્રી શ્રી Secretary
શ્રી ગીરીશભાઇ ડાહયાભાઇ ઢીંમર Mr. Girishbhai Dahyabhai Dhimmar
સુરત (SDSWT) Surat (SDSWT)
9374718920 9374718920
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી અનુપભાઇ અર્જુનભાઇ ઢીંમર Mr. Anupbhai Arjunbhai Dhimmar
બીલીમોરા Bilimora
9724164653 9724164653
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી ડો. ધનસુખભાઇ મગનભાઇ ઢીંમર Mr. Dr. Dhansukhbhai Maganbhai Dhimmar
સુરત (SDSWT) Surat (SDSWT)
9913003589 9913003589
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી જયંતિભાઇ રતનજી ઢીંમર Mr. Jayantibhai Ratanji Dhimmar
સુરત (SDSWT) Surat (SDSWT)
9898615031 9898615031
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી રાકેશભાઇ ખુશાલભાઇ ઢીંમર Mr. Rakeshbhai Khushalbhai Dhimmar
સુરત (SDSWT) Surat (SDSWT)
9824751734 9824751734
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી ભરતભાઇ સુખાભાઇ ઢીંમર Mr. Bharatbhai Sukhabhai Dhimmar
બારડોલી Bardoli
9427707700 9427707700
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી કિશોરભાઇ માવજીભાઇ ઢીંમર Mr. Kishorbhai Mavjibhai Dimmar
નવસારી Navsari
8460281652 8460281652
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી સન્મુખભાઇ ગોવિંદજી ઢીંમર Mr. Sanmukhbhai Govindbhai Dhimmar
કીમ Kim
9825171629 9825171629
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી વિનોદભાઇ મનસુખભાઇ કેવટ Mr. Vinodbhai Mansukhbhai Kevat
બીલીમોરા Bilimora
9879015390 9879015390
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી ઠાકોરભાઇ વલ્લ્ભાઇ ઢીંમર Mr. Thakorbhai Vallabhbhai Dhimmar
વલસાડ Valsad
9879171200 9879171200
ટ્રસ્ટી Trustee
શ્રી ઠાકોરભાઇ ગંગારામ ઢીંમર Mr. Thakorbhai Gangaram Dhimmar
સુરત (SDSWT) Surat (SDSWT)
9825295963 9825295963
ખજાનચી શ્રી Treasurer
શ્રી દયારામભાઇ પ્રભુભાઇ ઢીંમર Mr. Dayaram Prabhubhai Dhimmar
સુરત (SDSWT) Surat (SDSWT)
9978330199 9978330199